H&P
“Het is eenvoudig een klant te vinden als het produkt en de prijs kloppen. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van contacten in geheel Europa en het Midden Oosten.”
 


Dit is een dienst met name ontwikkeld voor bedrijven gevestigd in Slowakije.
Desgevraagd bieden wij deze dienst tevens aan, aan ondernemingen in
andere landen zoals b.v. Nederland

Het internationaliseren van uw afzetmarkt is een voor de hand liggende en
effectieve manier om te groeien! Neem contact met ons op indien u van
mening bent dat export vanuit Slowakije (of elders) een nieuwe, of nog
onvoldoende benutte, mogelijkheid voor u is.

Wij helpen u met de ontwikkeling van een export strategie, identificeren mogelijke export markten voor en brengen u in contact met potentiële importeurs en/of distributeurs.

In geval van concrete interesse helpen wij u met de eerste onderhandelingen en eventueel ook met het opstellen van een contract.

Voor de introductie van uw produkten komen wij duidelijke doestellingen en een gedetailleerd verkoop & marketing plan met u en uw nieuwe partner overeen.

   Wij spreken Slowaaks, Nederlands, Engels, Duits, Tsjechisch en Russisch