Hoevenaars & Partners management consulting bol založený v roku 2004, zakladateľmi sú Tony Hoevenaars a Michaela Hoevenaars – Poláková.
Každý management konzultant je schopný čerpať zo širokej škály svojich schopností a odborných znalostí získaných mnohoročnými skúsenosťami v rôznych odvetviach ekonomiky na Slovensku i v zahraničí. Viac >>
   

 

 

 

 

Našim cieľom je pomôcť firmám úspešne naštartovať podnikateľské aktivity na Slovensku alebo dosiahnuť výrazné zlepšenie výsledkov
už bežiaceho podniku.

Pracujeme na Slovensku s rozsiahlou sieťou nezávislých spolupracovníkov a vybraných partnerských firiem v oblastiach ako sú právne poradenstvo, nehnuteľnosti, daňové zákony, štátna správa a mnohé iné.

Výlučné zameranie na Slovensko nám umožňuje rozvíjať a stále zdokonaľovať chápanie domácej podnikateľskej kultúry a trhového prostredia.

Napomôžeme splniť Vaše ciele vďaka kombinácii praktických skúseností, siete špecializovaných partnerov a dokonalého porozumenia trhu.

Náš prístup je vždy k veci, motivovaný úspechom a tímovo orientovaný.

  Hovoríme slovensky, anglicky, holandsky, nemecky, česky a rusky.