“Ponúkame účinnú kombináciu miestneho know-how a bohatých medzinárodných skúseností.”

 
Tony Hoevenaars

Narodený: 1964
Národnosť: holandská
Vzdelanie: Business Administration – Erasmus University of Rotterdam, NL)

Viac ako 15 rokov v oblasti marketingu a predaja, exportu a generálneho mana-
gementu u popredných nadnárodných výrobcov spotrebných tovarov.

Bohaté medzinárodné skúsenosti, žil / pracoval v Holandsku, Španielsku,
Poľsku, na Slovensku, Rakúsku, Nemecku a na Strednom Východe (Dubai).
Senior management na úrovni vedenia firmy nadnárodných spoločností, na úrovni riadiacich tímov zahraničných sesterských spoločností a zakladanie zahraničných pobočiek firiem.
Spolupráca s importérmi, distribútormi a zástupcami spoločností na nespočetných trhoch Západnej, Strednej a Východnej Európy, Ázie, Oceánie, Blízkeho Východu, Južného Tichomoria a Duty Free.
   
Michaela Hoevenaars - Poláková

Narodená: 1969
Národnosť: slovenská
Vzdelanie: Vysoká škola ekonomická v Bratislave, Slovensko
   
Viac ako 10 rokov skúseností v marketingu a predaji, v oblasti rýchloobrátkových
tovarov a business-to-business.

Bohaté medzinárodné skúsenosti, žila / pracovala na Slovensku, v Austrálii,
Nemecku a na Blízkom Východe (Dubai).

Práca v medzinárodných marketingových a predajných tímoch v materských spoločnostiach nadnárodných koncernov.
Zakladanie a riadenie zahraničných pobočiek spoločností.
 Hovoríme slovensky, anglicky, holandsky, nemecky, česky a rusky.