“Nie je ťažké nájsť zákazníka, ak produkt a cena sú správne. Máme rozsiahlu sieť kontaktov po celej Európe a Blízkom Východe.”
 


Internacionalizácia Vašej zákazníckej základne je zrejmou a efektívnou
stratégiou rastu. Kontaktujte nás, ak veríte, že vývoz na zahraničné trhy
je pre Vás novou a ešte nevyužitou šancou.

Pomôžeme Vám vypracovať stratégiu exportu, s Vami určíme cieľové
exportné trhy a nadviažeme prvé kontakty s potenciálnymi importérmi
a / alebo distribútormi.

Po nadviazaní kontaktu Vám pomôžeme pri rokovaniach a pri vypracovaní partnerskej zmluvy.

Pred uvedením Vášho produktu na exportný trh dohodneme s Vami a Vaším novým partnerom pevné ciele a presný, spoľahlivý predajný a marketingový plán.

  Hovoríme slovensky, anglicky, holandsky, nemecky, česky a rusky.