Úvod

“Zabezpečíme prvotriedne výsledky Vašej firme využitím všetkých možností, ktoré ponúka ekonomická integrácia Slovenska do Európskej únie.“

   
Chcete začať podnikateľské aktivity na Slovensku?
My Vám ponúkame širokú škálu služieb v tejto oblasti a povedieme Vás celým procesom. Získame pre Vás podstatné informácie o trhu, označíme, vyselektujeme a podrobíme kontrole obchodných partnerov, založíme firemné pobočky, vypracujeme pre Vás stratégiu uvedenia na trh. Viac >>
   
Konzultačné služby v oblasti managementu pre firmy na Slovensku
Úzko spolupracujeme s Vašimi výkonnými a kľúčovými internými managermi, aby sme dosiahli markantné zlepšenie výsledkov Vašej firmy. Viac >>
   
Uvažujete o vývoze svojich výrobkov a služieb alebo o medzinárodnej kooperácii?
Pomôžeme Vám vypracovať stratégiu exportu, identifikovať cieľové exportné trhy a nadviazať prvé kontakty s potenciálnymi zákazníkmi a partnermi. Viac >>
   
V prípade potreby Vám poskytneme skúseného interim managera z nášho tímu.

 

  Hovoríme slovensky, anglicky, holandsky, nemecky, česky a rusky.