Dočasná podpora Vašich managementských zdrojov

 

 

 


 

 


 

 

Nadstavbou k našim bežným poradenským službám je výpomoc klientom
na báze interim managementu.

Len niekoľko príkladov takejto spolupráce:

Chcete naštartovať podnikateľské aktivity na Slovensku, ale momen-
tálne nemáte voľné managerské kapacity:
zvládneme za Vás všetky
podnikateľské začiatky od A do Z a ponúkame zastupovanie Vašich záujmov tu na Slovensku.

Váš predajný a marketingový tím je motivovaný a nadšený, ale chýbajú mu skúsenosti, alebo potrebuje oživenie: ponúkame dočasný “coaching” a tréning zameraný na zvýšenie výkonnosti Vašich tímov a zdôraznenie potreby ich nového prístupu k práci. Všetky požiadavky a celý program zadefinujeme v spolupráci s Vami a stanovíme jeho presné ciele.

Schválili ste špeciálny projekt pre tento trh, ale nemáte žiadnu voľnú
kapacitu, aby riadila tento projekt na Slovensku

 Hovoríme slovensky, anglicky, holandsky, nemecky, česky a rusky.