“Marketing je komplex procesov riadenia, ktorý vyžaduje nepretržite chápať a uspokojovať potreby zákazníka, a tým umožňuje dosahovať plánované ciele.“

 

 

 

 


 

 


Otvorte sa novým perspektívam ekonomického rastu! Prijmite našu
výzvu k spolupráci, aby sme zdokonalili oblasti ako:

Marketingové plánovanie a marketingová stratégia.
Základným heslom profesionálneho marketingového plánovania je syste-
maticky prechádzať celým cyklom aktivít, aby ste zaručili neustále chápanie
Vášho trhového prostredia (vrátane klientov aj konkurencie!), nepretržitý
vývoj a design tých správnych produktov a služieb a stanovenie tých správ-
nych cieľov do budúcnosti. Spolu s Vami vypracujeme “na mieru šitý” mar-
ketingový plánovací systém, aby sme zvýšili výkonnosť Vašej firmy.

Organizačné aspekty marketingového managementu.
Úspech Vašej marketingovej stratégie závisí na tom, akú úlohu hrá marketing vo Vašej organizačnej štruktúre. Je marketing správne reprezentovaný v rámci Vašej organizácie? Je kooperácia s ostatnými funkčnými oddeleniami ako predaj a vývoj produktu adekvátna? Doporučíme Vám zdokonalenia organizačnej štruktúry založené na dôkladnom preskúmaní Vašej aktuálnej organizácie, vrátane podrobných pohovorov s kľúčovými managermi.

Management značky a marketingové investície.
Profesionálne vytváranie značky vyžaduje účinné a efektívne rozvrhnutie Vašich marketingových zdrojov. Podporíme Vás pri formovaní stratégie budovania značky (brand positioning, brand personality, meno, identita značky atď.), pri optimalizácii Vášho komunikačného mixu, cenovej a distribučnej stratégie, atď.

Hoevenaars and Partners Vám poskytne marketingového interim managera!

  Hovoríme slovensky, anglicky, holandsky, nemecky, česky a rusky.