“Našou silnou stránkou je organizácia, marketing, predaj a export – internacionalizácia.
To je naša ponuka!”

 

 

 


 


Hoevenaars & Partners pracuje v úzkej spolupráci s managementom
svojich klientov, aby identifikoval všetky možnosti zlepšenia výkonnosti
firmy. Naše služby zahŕňajú tieto strategické oblasti:

Organizačná reštrukturalizácia.
Dôležitá otázka po fúzii alebo akvizícii, ale často “zabúdaná” príležitosť na
zlepšenie výkonnosti organizácie .
Ponúkame objektívny a profesionálny náhľad “nezainteresovaného” na Va-
šu organizačnú štruktúru. Poskytneme Vám progresívne idey na zlepšenie
a prispôsobíme Vašu organizáciu zajtrajšku.

Marketing.
Vaše značky reprezentujú hodnotu Vašej firmy, a tým je kvalita Vášho marketingu nevyhnutnou podmienkou úspešnosti firmy. Hoevenaars & Partners podrobne preskúma všetky aspekty strategického marketingu, ako je management značky a celého portfólia, cenové a komunikačné stratégie, a ponúkne Vám konkrétne návrhy na zlepšenie. Viac >>

Efektívnosť tímu predajcov a management vzťahov so zákazníkmi.
Zameriava sa Váš predajný tím na tých správnych klientov, správnym spôsobom a v správnej frekvencii? Základným cieľom efektívnej predajnej stratégie je získanie si rentabilných zákazníkov, následným cieľom je ich uspokojenie a najvyšším cieľom je udržanie si spokojných zákazníkov.

  Hovoríme slovensky, anglicky, holandsky, nemecky, česky a rusky.