Slovenská vláda
Oficiálna stránka so všeobecnými informáciami, politikou, agendou, atď.
Štatistický úrad SR
Oficiálne stránka s údajmi o ekonomickom vývoji, populácii, bývaní, atď.
Slovenska agentúra pre cestovný ruch
Informácie o krajine, ľuďoch, prírode atď.
ING Slovensko
Aktuálne správy, financie, informácie, kontakty, atď.
The Slovak Spectator
Slovenské noviny v anglickom jazyku.
Slovakia.org
Populárna stránka o Slovensku, všeobecné informácie.
Portál Európske únie
Oficiálna stránka EÚ, všeobecné informácie, informácie o rozšírení.
CIA world factbook
Linka k profilu krajiny – Slovensko.
  Hovoríme slovensky, anglicky, holandsky, nemecky, česky a rusky.